{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":46611622,"productId":71,"shopId":"HZIE.0108","title":"Sencha Japan Style","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_sencha_japan_style_409.jpg","price":159.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"71","pageId":"62","title":"Sencha Japan Style","hashId":"HZIE.0108","kasaId":"191","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.49","price":"159.80","priceBuy":"62.99","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"9.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":"Polecana do picia zw\u0142aszcza po obfitym posi\u0142ku.","content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Herbata Sencha Japan Style<\/strong> to klasyczna chi\u0144ska zielona herbata Sencha przygotowywana na styl japo\u0144ski. Uprawiana jest w oparciu o tradycyjne metody, co oznacza, \u017ce jej li\u015bcie najpierw poddawane s\u0105 oddzia\u0142ywaniu pary, gor\u0105cego powietrza, a na koniec  s\u0105 suszone w specjalnych piecach, a nast\u0119pnie ciasno zwijane.

Napar Sencha Japan Style ma delikatny smak, aromat z delikatnie wyczuwaln\u0105 goryczk\u0105<\/strong> oraz jasnozielon\u0105 barw\u0119.<\/p>\r\n

Ró\u017cni si\u0119 w smaku, wygl\u0105dzie i aromacie od chi\u0144skiej senchy produkowanej wed\u0142ug chi\u0144skiej receptury.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Sencha Japan Style<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"1","label":"Tak"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.9","sold":"7","plLabel":null,"howtoContent":"