{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":42278186,"productId":634,"shopId":"HZIE.0188","title":"South Korea Sejak Organic","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_south_korea_sejak_organic_978.jpg","price":397.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.00","params":"","product":{"id":"634","pageId":"62","title":"South Korea Sejak Organic","hashId":"HZIE.0188","kasaId":"585","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"397.80","priceBuy":"127.74","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.00","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"7.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

South Korea Sejak Organic<\/strong> to zielona herbata pochodz\u0105ca z organicznych upraw znajduj\u0105cych si\u0119 na po\u0142udniowokorea\u0144skiej wyspie Jeju. Jej li\u015bcie s\u0105 zbierane na prze\u0142omie maja i kwietnia. South Korea Sejak Organic wyró\u017cnia si\u0119 nietypow\u0105 metod\u0105 produkcji (Chung Cha), która polega na krótkotrwa\u0142ym zanurzeniu li\u015bci we wrz\u0105cej wodzie przed dalsz\u0105 obróbk\u0105. Przyci\u0105ga niezwyk\u0142ym smakiem i niepowtarzalnym aromatem. <\/span><\/span><\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/span><\/span><\/h3>\r\n

South Korea Sejak Organic<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.15","sold":"3","plLabel":null,"howtoContent":"