{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":46026246,"productId":632,"shopId":"HZIE.0186","title":"Green Jade Needle 1st grade Dongzhai BIO","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_green_jade_needle_1st_grade_dongzh_976.jpg","price":599.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.00","params":"","product":{"id":"632","pageId":"62","title":"Green Jade Needle 1st grade Dongzhai BIO","hashId":"HZIE.0186","kasaId":"575","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"599.80","priceBuy":"204.13","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.00","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"9.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Green Jade Needle 1st grade Dongzhai BIO <\/strong>to zielona herbata uprawiana w certyfikowanych, ekologicznych plantacjach bez u\u017cycia sztucznych nawozów, pestycydów itp. Posiada certyfikat czysto\u015bci biologicznej. Wczesn\u0105 wiosn\u0105 zbiera si\u0119 li\u015bcie bez bia\u0142ych p\u0105ków, dzi\u0119ki czemu herbata zyskuje bardziej wytrawny smak. Wyró\u017cnia si\u0119 równo zwini\u0119tymi, pozbawionych \u0142ody\u017cek li\u015b\u0107mi. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Green Jade Needle 1st grade Dongzhai BIO<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"0.95","sold":"1","plLabel":null,"howtoContent":"