{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":42483965,"productId":543,"shopId":"HYER.0111","title":"Yerba Mate Owoce Cytrusowe","image":"\/prod\/products\/cart\/yerba_mate_yerba_mate_owoce_cytrusowe_875.jpg","price":148,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.00","params":"","product":{"id":"543","pageId":"68","title":"Yerba Mate Owoce Cytrusowe","hashId":"HYER.0111","kasaId":"503","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"148.00","priceBuy":"42.14","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.00","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"0.00","addons":{"value":"2","label":"Tak"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty:<\/span><\/h3>\r\n

Yerba Mate Owoce Cytrusowe <\/strong>jest mieszank\u0105 klasycznej Yerba Mate z traw\u0105 cytrynow\u0105, skórk\u0105 pomara\u0144czow\u0105, kwiatem s\u0142onecznika i kwiatem malwy. Niezwyk\u0142e po\u0142\u0105czenie sprawia, \u017ce kompozycja nabiera mocno kwiatowego aromatu. <\/p>\r\n

Sk\u0142ad: <\/span><\/h3>\r\n

Yerba Mate, trawa cytrynowa, pomara\u0144cza, kwiat s\u0142onecznika, kwiat malwy, aromat.<\/span><\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.3","sold":"9","plLabel":null,"howtoContent":"