{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":4290984,"productId":41,"shopId":"HZIE.0106","title":"Bancha Japan Style","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_bancha_japan_style_416.jpg","price":119.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"41","pageId":"62","title":"Bancha Japan Style","hashId":"HZIE.0106","kasaId":"189","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"119.80","priceBuy":"35.99","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"8.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Herbata Bancha Japan Style<\/strong> to zielona herbata  która pozyskiwana jest z tych samych krzewów herbacianych co Sencha. Bancha Japan Style to tzw. herbata pó\u017anego zbioru, w odró\u017cnieniu od Senchy, która powstaje z pierwszego zbioru li\u015bci herbaty. <\/span><\/p>\r\n

W wyniku tego, Sencha produkowana jest z delikatnych, m\u0142odych li\u015bci herbaty, a Bancha Japan Style z li\u015bci wi\u0119kszych, twardszych i grubo \u017cy\u0142kowanych z \u0142odygami. Wp\u0142ywa to na pewne ró\u017cnice w w\u0142a\u015bciwo\u015bciach i walorach tych herbat. <\/p>\r\n

Napar Bancha Japan Style<\/strong> charakteryzuje si\u0119 \u0142agodnym i cierpkim smakiem. Jej aromat i smak mo\u017cna wzmocni\u0107 poprzez d\u0142u\u017csze parzenie.

Herbata Bancha Japan Style mo\u017ce by\u0107 spo\u017cywana o ka\u017cdej porze dnia, zw\u0142aszcza po spo\u017cytym posi\u0142ku. Jej delikatny napar doskonale nadaje si\u0119 dla dzieci, jak i osób starszych.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

zielona chi\u0144ska herbata Bancha produkowana na styl japo\u0144ski<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"1","label":"Tak"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.75","sold":"28","plLabel":null,"howtoContent":"