{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":46652843,"productId":266,"shopId":"HZDR.0115","title":"Pi\u0119kne W\u0142osy i Paznokcie","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg","price":145.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"266","pageId":"74","title":"Pi\u0119kne W\u0142osy i Paznokcie","hashId":"HZDR.0115","kasaId":"183","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.39","price":"145.80","priceBuy":"44.98","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"9.80","addons":{"value":"2","label":"Tak"},"tags":"mama","youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Pi\u0119kne W\u0142osy i Paznokcie<\/strong> to herbata funkcjonalna. Jej sk\u0142adniki zosta\u0142y specjalnie wyselekcjonowane, zw\u0142aszcza: ziele fio\u0142ka trójbarwnego, skrzyp polny i li\u015bcie pokrzywy.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

herbata Ceylon OPA, skrzyp, jab\u0142ko, li\u015bcie pokrzywy, ziele fio\u0142ka trójbarwnego, aromat.<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.5","sold":"19","plLabel":null,"howtoContent":null,"plPrint":{"value":"1","label":"Tak"},"plTime":"8-10","plTemp":"100","plTimes":"dwa-trzy","plAmount":"\u0142y\u017ceczka\/200 ml","llabel":null,"labelPrint":{"value":"1","label":"Tak"},"labelTitle":"Pi\u0119kne W\u0142osy i Paznokcie","labelLine1":"parzenie 100\u00b0C, 8-10 min","llabelBack":null,"lbackUseLabel":"Parzenie","lbackUse":"Nale\u017cy parzy\u0107 oko\u0142o 7-10 minut pod przykryciem, w temperaturze wody 100 st. C. Proponowana dawka to \u0142y\u017ceczka na 200 ml. Mo\u017cna pi\u0107 do 2-3 razy dziennie.","lbackCountry":"Chiny","lbackAlergent":null,"lother":null,"order":"266","ordermain":"0","date":"1542668400","lastmod":"1513340824","priceActualNetto":"145.80","realUnitPrice":"7.2900000000","new":{"value":0,"label":"Nie"},"priceActual":145.8,"priceActual50":145.8,"priceActualNetto50":145.8,"priceActual100":145.8,"priceActualNetto100":145.8,"priceActual200":145.8,"priceActualNetto200":145.8,"priceActual500":145.8,"priceActualNetto500":145.8,"priceActual1000":145.8,"priceActualNetto1000":145.8,"category":"Specjalna","mainType":"Herbaty","catPath":"herbaty\/herbata-zdrowotna","img":{"images":{"large":{"fileName":"herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg","path":"\/prod\/products\/large\/herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg"},"normal":{"fileName":"herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg","path":"\/prod\/products\/normal\/herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg"},"normalCloud":{"fileName":"herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg","path":"\/prod\/products\/normalCloud\/herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg"},"list":{"fileName":"herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg","path":"\/prod\/products\/list\/herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg"},"cloud":{"fileName":"herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg","path":"\/prod\/products\/cloud\/herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg"},"min":{"fileName":"herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg","path":"\/prod\/products\/min\/herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg"},"cart":{"fileName":"herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg","path":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zdrowotna_piekne_wlosy_i_paznokcie_573.jpg"}},"is_file":true,"fileName":""}},"priceSum":7.29,"discountPriceSum":0,"popupTopTitle":"Dodano do koszyka","prodSum":7.29,"count":1,"added":true}