{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":45766504,"productId":23,"shopId":"HCZA.0103","title":"Golden Monkey","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_czarna_golden_monkey_506.jpg","price":199.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"23","pageId":"65","title":"Golden Monkey","hashId":"HCZA.0103","kasaId":"60","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.50","price":"199.80","priceBuy":"80.99","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"10.00","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":"Herbata o s\u0142odkawym smaku z lekkim dymnym akcentem.","content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Herbata Golden Monkey<\/strong> to wysokiej jako\u015bci czarna herbata zwieraj\u0105ca du\u017c\u0105 ilo\u015b\u0107 z\u0142otych tipsów. Uprawiana jest w chi\u0144skiej prowincji Yunnan, w rejonie gór Wu Yi. W Chinach nazywana jest Golden Hou.<\/p>\r\n

Napar herbaty Golden Monkey jest czysty, ma s\u0142odkawy smak i delikatny dymny akcent<\/strong>.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Golden Monkey <\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"1","label":"Tak"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.85","sold":"51","plLabel":null,"howtoContent":"