{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":4229418,"productId":223,"shopId":"HCZE.0107","title":"Pu Erh Winogronowa","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_czerwona_pu_erh_pu_erh_winogronowa_457.jpg","price":157.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"223","pageId":"66","title":"Pu Erh Winogronowa","hashId":"HCZE.0107","kasaId":"122","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"167.80","priceBuy":"46.79","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"1","label":"Tak"},"salePrice":"157.80","addons":{"value":"2","label":"Tak"},"tags":"mama przygoda szczuplasylwetka","youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Pu Erh Winogronowa<\/strong> to herbata czerwona z wy\u015bmienitymi i pe\u0142nymi witamin dodatkami. Rodzynki i hibiskus nadaj\u0105 herbacie wyra\u017anie owocowy charakter.

Jak napisano w chi\u0144skim traktacie lekarskim zwanym Bencao Shyi „(…) d\u0142ugotrwa\u0142e picie herbaty czyni cz\u0142owieka szcz\u0119\u015bliwym, dbaj\u0105c o to by nie sta\u0142 si\u0119 zbyt ci\u0119\u017cki, ani zbyt t\u0142usty”.

Polecana dla osób chc\u0105cych kontrolowa\u0107 swoj\u0105 wag\u0119. Herbata Pu Erh mo\u017ce by\u0107 istotnym wsparciem dla osób odchudzaj\u0105cych si\u0119. Napar herbaty Pu Erh Winogronowa ma ciemnoczerwon\u0105 barw\u0119, mocny smak i przyjemny owocowy aromat<\/strong>.<\/p>\r\n

Zaleca si\u0119 by herbaty Pu Erh nie s\u0142odzi\u0107, poniewa\u017c cukier mo\u017ce przyczyni\u0107 si\u0119 do neutralizacji wi\u0119kszo\u015b\u0107 jej warto\u015bciowych w\u0142a\u015bciwo\u015bci.<\/strong><\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Herbata czerwona Pu Erh, rodzynki, hibiskus, porzeczka, czarny bez, p\u0142atki ró\u017cy, aromat<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.4","sold":"43","plLabel":null,"howtoContent":"