{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":45309761,"productId":194,"shopId":"HYER.0109","title":"Yerba Mate Zielona Brasil - NATURALNA","image":"\/prod\/products\/cart\/yerba_mate_yerba_mate_zielona_brasil_naturalna_561.jpg","price":79.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"194","pageId":"68","title":"Yerba Mate Zielona Brasil - NATURALNA","hashId":"HYER.0109","kasaId":"171","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.30","price":"79.80","priceBuy":"24.59","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"0.00","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":"wzmocnienie","youtube":null,"short":"Importowana z Brazylii, klasyczna yerba mate.","content":"

Opis Yerba Mate<\/h3>\r\n

Yerba Mate Zielona Brasil to klasyczna yerba mate, importowana z Brazylii. Zawiera nie mniej ni\u017c 90% listów ostrokrzewu paragwajwajskiego. Dzia\u0142a pobudzaj\u0105co.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Yerba Mate Zielona Brasil, bez dodatków.<\/p>\r\n

Sposób przygotowania Yerba Mate<\/h3>\r\n

Nale\u017cy wsypa\u0107 susz Yerba Mate do specjalnego naczynia do picia Yerba Mate. Susz powinien zajmowa\u0107 oko\u0142o ¾ obj\u0119to\u015bci naczynia. Nast\u0119pnie nale\u017cy w\u0142o\u017cy\u0107 bombill\u0119 i zala\u0107 susz wod\u0105 o temperaturze od  70 do 80 st. C. Po 3 minutach napar jest gotowy do spo\u017cycia. Nie nale\u017cy miesza\u0107 naparu.

<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.85","sold":"13","plLabel":null,"howtoContent":"