{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":42969318,"productId":94,"shopId":"HCZA.0126","title":"Kapitan Morgan","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_czarna_kapitan_morgan_560.jpg","price":119.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"94","pageId":"65","title":"Kapitan Morgan","hashId":"HCZA.0126","kasaId":"82","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.35","price":"119.80","priceBuy":"28.79","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"106.80","addons":{"value":"2","label":"Tak"},"tags":null,"youtube":null,"short":"Mi\u0142o\u015bnicy czekolady b\u0119d\u0105 zachwyceni t\u0105 herbat\u0105 z dodatkiem p\u0142atk\u00f3w czekolady i migda\u0142\u00f3w.","content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Herbata Kapitan Morgan<\/strong> to idealna propozycja dla mi\u0142o\u015bników czekolady. Podstaw\u0105 jest czarna cejlo\u0144ska herbata, a któr\u0105 wzbogacaj\u0105 wyraziste p\u0142atki czekolady i wspaniale pasuj\u0105ce do nich smakowo migda\u0142y.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Herbata czarna, czekolada, migda\u0142y, aromat<\/p>\r\n

 <\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"4","label":"Sri Lanka"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.3","sold":"7","plLabel":null,"howtoContent":"