{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":43073810,"productId":81,"shopId":"HCZA.0115","title":"17 Mgnie\u0144 Wiosny","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_czarna_17_mgnien_wiosny_508.jpg","price":119.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"81","pageId":"65","title":"17 Mgnie\u0144 Wiosny","hashId":"HCZA.0115","kasaId":"71","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.51","price":"119.80","priceBuy":"35.99","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"10.20","addons":{"value":"2","label":"Tak"},"tags":null,"youtube":null,"short":"Pobudzaj\u0105ca herbata z wieloma ciekawymi dodatkami.","content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

17 Mgnie\u0144 Wiosny<\/strong> to czarna herbata o subtelnym smaku i intensywnym aromacie. Herbata 17 Mgnie\u0144 Wiosny wzbogacona zosta\u0142a o uszlachetniaj\u0105ce dodatki, w\u015bród których znajduj\u0105 si\u0119: rodzynki, jab\u0142ko, \u015bliwka, hibiskus, kokos, p\u0142atki b\u0142awatka i granatu oraz rabarbar.<\/p>\r\n

Herbata zawiera tein\u0119. Teina dzia\u0142a pobudzaj\u0105co i orze\u017awiaj\u0105co<\/strong>.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Herbata czarna, rodzynki, \u015bliwka, hibiskus, jab\u0142ko, kokos, b\u0142awatek, rabarbar liofilizat, aromat<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.35","sold":"23","plLabel":null,"howtoContent":"