{"id":"622","pageId":"65","title":"Nilgiri Frost Tea","hashId":"HCZA.0179","kasaId":"582","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"479.80","priceBuy":"181.92","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.00","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"9.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Nilgiri Frost Tea<\/strong> to doceniana na ca\u0142ym \u015bwiecie czarna herbata, która pochodzi z rejonu Gór B\u0142\u0119kitnych. Jej zbiory wypadaj\u0105 na prze\u0142om stycznia i lutego, czemu zawdzi\u0119cza swoj\u0105 nazw\u0119. Susz Nilgiri Frost Tea sk\u0142ada si\u0119 ze skr\u0119conych <\/span>br\u0105zowych li\u015bci oraz drobnych zielonych listków. <\/span><\/p>\r\n

Nilgiri Frost Tea to herbata o \u015bwie\u017cym smaku z delikatn\u0105 nut\u0105 s\u0142odu j\u0119czmiennego.<\/span><\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Nilgiri Frost Tea<\/span><\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"2","label":"Indie"},"hurt":{"value":"0","label":"Nie"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"0","sold":"1","plLabel":null,"howtoContent":"