{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":43155607,"productId":620,"shopId":"HZIE.0181","title":"Green Snail - Pi Lo Chun Guangxi","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_green_snail_pi_lo_chun_guangxi_971.jpg","price":285.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.00","params":"","product":{"id":"620","pageId":"62","title":"Green Snail - Pi Lo Chun Guangxi","hashId":"HZIE.0181","kasaId":"577","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"285.80","priceBuy":"120.80","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.00","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"7.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/span><\/h3>\r\n

Green Snail - Pi Lo Chun Guangxi <\/strong>jest zielon\u0105 herbat\u0105 uprawian\u0105 w prowincji Guangxi w Chinach. Przez herbacianych smakoszy uznawana za jedn\u0105 z najcenniejszych chi\u0144skich herbat.<\/p>\r\n

Wytwarza si\u0119 j\u0105 z pierwszych, wiosennych li\u015bci herbaty. W suszu odnajdziemy równie\u017c du\u017c\u0105 ilo\u015b\u0107 jasnych p\u0105czków herbacianych (silver tips) pochodz\u0105cych ze szczytów herbacianych krzewów. Charakteryzuje si\u0119 \u015bwie\u017cym, owocowo-kwiatowym smakiem.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Green Snail - Pi Lo Chun Guangxi<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.15","sold":"9","plLabel":null,"howtoContent":"