{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":41893101,"productId":6,"shopId":"HCZE.0101","title":"Pu Erh Tea","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_czerwona_pu_erh_pu_erh_tea_456.jpg","price":147.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"6","pageId":"66","title":"Pu Erh Tea","hashId":"HCZE.0101","kasaId":"116","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.44","price":"147.80","priceBuy":"30.80","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"8.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":"przygoda szczuplasylwetka","youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Pu Erh Tea<\/strong> to tradycyjna herbata czerwona. Jest ona uprawiana w Chinach w prowincji Yunnan. Herbata Pu Erh Tea powstaje w wyniku kilku stopniowego procesu obróbki li\u015bci. Najpierw tu\u017c po zbiorze listków s\u0105 one poddane procesowi wi\u0119dni\u0119cia, nast\u0119pnie umieszczane w specjalnych koszach bambusowych i potrz\u0105sane w celu u\u0142atwienia procesu fermentacji.<\/p>\r\n

Proces fermentacji przerywany jest po kilku godzinach, dlatego te\u017c nazywa si\u0119 j\u0105 herbat\u0105 pó\u0142fermentowan\u0105. Nast\u0119pnie listki poddawane s\u0105 procesowi suszenia. Na koniec susz le\u017cakuje i dojrzewa w specjalnych pomieszczeniach – im d\u0142u\u017cej tym wy\u017csza jako\u015b\u0107 herbaty.<\/p>\r\n

Napar Pu Erh Tea jest ciemny, mocny i ziemisty w smaku<\/strong>. Charakteryzuje si\u0119 intensywnym i specyficznym aromatem<\/strong>.<\/p>\r\n

Polecana dla osób chc\u0105cych kontrolowa\u0107 swoj\u0105 wag\u0119. Herbata Pu Erh mo\u017ce by\u0107 istotnym wsparciem dla osób odchudzaj\u0105cych si\u0119.<\/p>\r\n

Zaleca si\u0119 by herbaty Pu Erh Tea nie s\u0142odzi\u0107, poniewa\u017c cukier mo\u017ce przyczyni\u0107 si\u0119 do neutralizacji wi\u0119kszo\u015b\u0107 jej warto\u015bciowych w\u0142a\u015bciwo\u015bci<\/strong>.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Herbata Pu Erh<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"2.65","sold":"12","plLabel":null,"howtoContent":"