{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"1.00","rand":0,"productId":581,"shopId":"HCZA.0173","title":"Shen Nong Black Tea","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg","price":23.5,"priceType":{"value":"1","label":"szt."},"weight":"0.10","params":"","product":{"id":"581","pageId":"65","title":"Shen Nong Black Tea","hashId":"HCZA.0173","kasaId":"517","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"23.50","priceBuy":"9.50","priceType":{"value":"1","label":"szt."},"baseAmount":"1.00","weight":"0.10","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"0.00","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Shen Nong Black Tea<\/strong> to czarna herbata z serii herbat po\u015bwi\u0119conych dawnemu chi\u0144skiemu cesarzowi, który wed\u0142ug rozmaitych przekazów mia\u0142 nauczy\u0107 ludzi uprawy rozmaitych ro\u015blin. Na jego cze\u015b\u0107 powsta\u0142a pyszna, czarna herbata o wyj\u0105tkowym smaku. Herbata przechowywana jest w papierowej, ozdobnej tubie.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Shen Nong Black Tea<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"6","sold":"3","plLabel":null,"howtoContent":null,"plPrint":{"value":"1","label":"Tak"},"plTime":"2-3","plTemp":"90","plTimes":"raz","plAmount":"p\u00f3\u0142 \u0142y\u017ceczki na fili\u017cank\u0119","llabel":null,"labelPrint":{"value":"0","label":"Nie"},"labelTitle":"Shen Nong Black Tea","labelLine1":"90\u00b0C, 2-3 min","llabelBack":null,"lbackUseLabel":"Parzenie","lbackUse":"Parzy\u0107 przez 2-3 minuty w temperaturze 90\u00b0C","lbackCountry":"Chiny","lbackAlergent":null,"lother":null,"order":"0","ordermain":"0","date":"1","lastmod":"1512995777","priceActualNetto":"23.50","realUnitPrice":"23.5000000000","new":{"value":0,"label":"Nie"},"priceActual":23.5,"priceActual50":23.5,"priceActualNetto50":23.5,"priceActual100":23.5,"priceActualNetto100":23.5,"priceActual200":23.5,"priceActualNetto200":23.5,"priceActual500":23.5,"priceActualNetto500":23.5,"priceActual1000":23.5,"priceActualNetto1000":23.5,"category":"Czarna","mainType":"Herbaty","catPath":"herbaty\/herbata-czarna","img":{"images":{"large":{"fileName":"herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg","path":"\/prod\/products\/large\/herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg"},"normal":{"fileName":"herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg","path":"\/prod\/products\/normal\/herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg"},"normalCloud":{"fileName":"herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg","path":"\/prod\/products\/normalCloud\/herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg"},"list":{"fileName":"herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg","path":"\/prod\/products\/list\/herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg"},"cloud":{"fileName":"herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg","path":"\/prod\/products\/cloud\/herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg"},"min":{"fileName":"herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg","path":"\/prod\/products\/min\/herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg"},"cart":{"fileName":"herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg","path":"\/prod\/products\/cart\/herbata_czarna_shen_nong_black_tea_920.jpg"}},"is_file":true,"fileName":""}},"priceSum":23.5,"discountPriceSum":0,"popupTopTitle":"Dodano do koszyka","prodSum":23.5,"count":1,"added":true}