{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":42664559,"productId":579,"shopId":"HZIE.0167","title":"Sencha F40","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg","price":167.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.00","params":"","product":{"id":"579","pageId":"62","title":"Sencha F40","hashId":"HZIE.0167","kasaId":"538","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"167.80","priceBuy":"45.00","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.00","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"11.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Sencha F40<\/strong> to smaczna, japo\u0144ska zielona herbata o bardzo zdecydowanym smaku. Dzi\u0119ki ciekawemu sposobowi produkcji (zosta\u0142a przygotowana bez mielenia najwy\u017cszej jako\u015bci li\u015bci) uzyskuje pe\u0142niejszy smak ni\u017c inne zielone herbaty.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Sencha F40<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"2.65","sold":"4","plLabel":null,"howtoContent":null,"plPrint":{"value":"1","label":"Tak"},"plTime":"2","plTemp":"70-80","plTimes":"trzy","plAmount":"1 \u0142y\u017ceczka na fili\u017cank\u0119","llabel":null,"labelPrint":{"value":"1","label":"Tak"},"labelTitle":"Sencha F40","labelLine1":"parzenie 70-80\u00b0C, 2 min","llabelBack":null,"lbackUseLabel":"Parzenie","lbackUse":"Parzy\u0107 przez 2 minuty w temperaturze 70-80\u00b0C ","lbackCountry":"Chiny","lbackAlergent":null,"lother":null,"order":"0","ordermain":"0","date":"1567202400","lastmod":"1513247215","priceActualNetto":"167.80","realUnitPrice":"8.3900000000","new":{"value":0,"label":"Nie"},"priceActual":167.8,"priceActual50":167.8,"priceActualNetto50":167.8,"priceActual100":167.8,"priceActualNetto100":167.8,"priceActual200":167.8,"priceActualNetto200":167.8,"priceActual500":167.8,"priceActualNetto500":167.8,"priceActual1000":167.8,"priceActualNetto1000":167.8,"category":"Zielona","mainType":"Herbaty","catPath":"herbaty\/herbata-zielona","img":{"images":{"large":{"fileName":"herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg","path":"\/prod\/products\/large\/herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg"},"normal":{"fileName":"herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg","path":"\/prod\/products\/normal\/herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg"},"normalCloud":{"fileName":"herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg","path":"\/prod\/products\/normalCloud\/herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg"},"list":{"fileName":"herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg","path":"\/prod\/products\/list\/herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg"},"cloud":{"fileName":"herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg","path":"\/prod\/products\/cloud\/herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg"},"min":{"fileName":"herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg","path":"\/prod\/products\/min\/herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg"},"cart":{"fileName":"herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg","path":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_sencha_f40_905.jpg"}},"is_file":true,"fileName":""}},"priceSum":8.39,"discountPriceSum":0,"popupTopTitle":"Dodano do koszyka","prodSum":8.39,"count":1,"added":true}