{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":45595563,"productId":571,"shopId":"HZIE.0166","title":"Long Jing","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_long_jing_904.jpg","price":237.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.00","params":"","product":{"id":"571","pageId":"62","title":"Long Jing","hashId":"HZIE.0166","kasaId":"514","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"237.80","priceBuy":"57.00","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.00","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"7.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Long Jing<\/strong> (Smocza Studnia)<\/em> – zielona herbata znajduj\u0105ca si\u0119 w\u015bród najbardziej cenionych chi\u0144skich herbat tego gatunku. W tej kompozycji \u0142agodny smak idzie w parze z niezapomnianym i wyró\u017cniaj\u0105cym si\u0119 aromatem orzechów ziemnych.<\/p>\r\n

Long Jing to \u015bwietna propozycja zw\u0142aszcza dla rozpoczynaj\u0105cych swoj\u0105 przygod\u0119 z herbatami zielonymi.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Long Jing<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"0.95","sold":"5","plLabel":null,"howtoContent":null,"plPrint":{"value":"1","label":"Tak"},"plTime":"2-4","plTemp":"70-80","plTimes":"dwa-cztery","plAmount":"\u0142y\u017ceczka na fili\u017cank\u0119","llabel":null,"labelPrint":{"value":"1","label":"Tak"},"labelTitle":"Long Jing","labelLine1":"parzenie 70-80\u00b0C, 2-4 min","llabelBack":null,"lbackUseLabel":"Parzenie","lbackUse":"Parzy\u0107 przez 2-4 minuty w temperaturze 70-80\u00b0C","lbackCountry":"Chiny","lbackAlergent":null,"lother":null,"order":"0","ordermain":"0","date":"1514761200","lastmod":"1513337223","priceActualNetto":"237.80","realUnitPrice":"11.8900000000","new":{"value":0,"label":"Nie"},"priceActual":237.8,"priceActual50":237.8,"priceActualNetto50":237.8,"priceActual100":237.8,"priceActualNetto100":237.8,"priceActual200":237.8,"priceActualNetto200":237.8,"priceActual500":237.8,"priceActualNetto500":237.8,"priceActual1000":237.8,"priceActualNetto1000":237.8,"category":"Zielona","mainType":"Herbaty","catPath":"herbaty\/herbata-zielona","img":{"images":{"large":{"fileName":"herbata_zielona_long_jing_904.jpg","path":"\/prod\/products\/large\/herbata_zielona_long_jing_904.jpg"},"normal":{"fileName":"herbata_zielona_long_jing_904.jpg","path":"\/prod\/products\/normal\/herbata_zielona_long_jing_904.jpg"},"normalCloud":{"fileName":"herbata_zielona_long_jing_904.jpg","path":"\/prod\/products\/normalCloud\/herbata_zielona_long_jing_904.jpg"},"list":{"fileName":"herbata_zielona_long_jing_904.jpg","path":"\/prod\/products\/list\/herbata_zielona_long_jing_904.jpg"},"cloud":{"fileName":"herbata_zielona_long_jing_904.jpg","path":"\/prod\/products\/cloud\/herbata_zielona_long_jing_904.jpg"},"min":{"fileName":"herbata_zielona_long_jing_904.jpg","path":"\/prod\/products\/min\/herbata_zielona_long_jing_904.jpg"},"cart":{"fileName":"herbata_zielona_long_jing_904.jpg","path":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_long_jing_904.jpg"}},"is_file":true,"fileName":""}},"priceSum":11.89,"discountPriceSum":0,"popupTopTitle":"Dodano do koszyka","prodSum":11.89,"count":1,"added":true}