{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":42689464,"productId":538,"shopId":"HZIE.0159","title":"Japan Kukicha ORGANIC","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_japan_kukicha_organic_885.jpg","price":269.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.00","params":"","product":{"id":"538","pageId":"62","title":"Japan Kukicha ORGANIC","hashId":"HZIE.0159","kasaId":"477","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"269.80","priceBuy":"71.45","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.00","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"10.00","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Japan Kukicha Organic<\/strong> to wysokiej jako\u015bci japo\u0144ska zielona herbata Kukicha. Jej susz wyró\u017cnia si\u0119 ogonkami li\u015bciowymi oraz najm\u0142odszymi \u0142ody\u017ckami oraz ga\u0142\u0105zki poci\u0119tymi na prawie równe odcinki. Maj\u0105 one charakterystyczn\u0105 jasnozielon\u0105 barw\u0119 i \u015bwie\u017cy aromat.<\/span><\/p>\r\n

W Japonii, podobnie jak w innych krajach Azji, zielone herbaty s\u0105 najpopularniejszym gatunkiem herbat. Japo\u0144czycy przywi\u0105zuj\u0105 du\u017c\u0105 wag\u0119 do sposobu parzenia herbat oraz okoliczno\u015bci ich spo\u017cywania. Ceremonia\u0142 jaki si\u0119 wi\u0105\u017ce si\u0119 z przyrz\u0105dzaniem herbaty jest mocno osadzony w japo\u0144skiej tradycji i pozostaje niezmieniony od setek lat.<\/span><\/p>\r\n

Herbata pochodzi z upraw ekologicznych. <\/strong><\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Japan Kukicha Organic<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1","sold":"5","plLabel":null,"howtoContent":"