{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":39372673,"productId":536,"shopId":"HZIE.0158","title":"China Bancha Japan Style Organic","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_china_bancha_japan_style_organic_874.jpg","price":153.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.00","params":"","product":{"id":"536","pageId":"62","title":"China Bancha Japan Style Organic","hashId":"HZIE.0158","kasaId":"215","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"153.80","priceBuy":"37.27","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.00","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"8.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

China Bancha Japan Style Organic <\/strong>to chi\u0144ska Bancha produkowana na styl japo\u0144ski. Powstaje z wi\u0119kszych, twardszych li\u015bci wraz z szypu\u0142kami, pozostaj\u0105cych po zbiorach Senchy. Herbata wyró\u017cnia si\u0119 ni\u017csz\u0105 zawarto\u015bci\u0105 kofeiny<\/strong>, dzi\u0119ki czemu nadaje si\u0119 do picia równie\u017c wieczorami. <\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

China Bancha Japan Style Organic<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"0.85","sold":"3","plLabel":null,"howtoContent":"