{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":42429771,"productId":412,"shopId":"HOOL.0108","title":"Milk Oolong Premium","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_oolong_milk_oolong_premium_707.jpg","price":230.6,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"412","pageId":"64","title":"Milk Oolong Premium","hashId":"HOOL.0108","kasaId":"135","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.44","price":"239.80","priceBuy":"69.70","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"1","label":"Tak"},"salePrice":"230.60","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":"horrory","youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Herbata Milk Oolong Premium <\/strong>to jeden z najwy\u017cszej jako\u015bci chi\u0144ski Oolong. Jest to herbata pó\u0142fermentowana. Specyficzny sposób obróbki li\u015bci herbaty wp\u0142ywa na wytworzenie mleczno-kremowego i na pewno niepowtarzalnego aromatu<\/strong>. Herbata Milk Oolong Premium uzyskuje swój aromat w procesach naturalnych. Herbata Milk Oolong Premium uprawiana jest w prowincji Fujian – regionu s\u0142yn\u0105cego z ogrodów herbacianych.

Napar Milk Oolong Premium w smaku jest okre\u015blany jako herbata delikatna. Posiada barw\u0119 z\u0142ocist\u0105<\/strong>. Zapach mleczny.

Herbat\u0119 Milk Oolong Premium mo\u017cna parzy\u0107 wielokrotnie nie trac\u0105c na jej walorach aromatycznych i smakowych. Powy\u017cej trzeciego parzenia zaleca si\u0119 by wyd\u0142u\u017cy\u0107 czas parzenia o oko\u0142o 2 minuty tj. w sumie oko\u0142o 7 minut.

Herbaty Oolong zawieraj\u0105 mniej kofeiny ni\u017c herbaty czarne i herbaty zielone.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Milk Oolong Premium<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"0.65","sold":"50","plLabel":null,"howtoContent":"