{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":45494853,"productId":301,"shopId":"HZIE.0143","title":"Tai Ping Hou Kui","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_tai_ping_hou_kui_599.jpg","price":599.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"301","pageId":"62","title":"Tai Ping Hou Kui","hashId":"HZIE.0143","kasaId":"223","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.49","price":"599.80","priceBuy":"205.00","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"9.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Herbata zielona Tai Ping Hou Kui<\/strong> to klasyka chi\u0144skiego kunsztu herbacianego. Herbata ta zosta\u0142a wyró\u017cniona w wielu znanych konkursach, zdoby\u0142a wiele nagród, w tym tak\u017ce King of Tea na Chi\u0144skich Targach Herbaty. Z ciekawostek, jest to ulubiona herbata prezydenta Rosji W\u0142adimira Putina.

Uprawiana jest w Chinach, w prowincji An Hui. Charakteryzuje si\u0119 du\u017cymi li\u015b\u0107mi i czerwonawym  kolorem ogonków. Li\u015bcie s\u0105 r\u0119cznie selekcjonowane, a nast\u0119pnie sk\u0142adane i rozp\u0142aszczane drewnianym klockiem na g\u0119stych sitach, których \u015blad cz\u0119sto mo\u017cna dostrzec na suchych li\u015bciach. Zebrane li\u015bcie suszy si\u0119 obracaj\u0105c na wielkich g\u0142\u0119bokich patelniach.<\/p>\r\n

Smak tej herbaty jest wspaniale z\u0142o\u017cony. S\u0142odki posmak utrzymuje si\u0119 bardzo d\u0142ugo, na ko\u0144cu wyczuwamy kwiatow\u0105 nut\u0119. Niektórzy mówi\u0105 o delikatnym, ale przyjemnym kwaskowatym posmaku<\/strong>.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Tai Ping Hou Kui<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"4.25","sold":"12","plLabel":null,"howtoContent":"