{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":41826569,"productId":298,"shopId":"HZIE.0138","title":"Gunpowder Temple of Heaven","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_gunpowder_temple_of_heaven_592.jpg","price":89.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"298","pageId":"62","title":"Gunpowder Temple of Heaven","hashId":"HZIE.0138","kasaId":"219","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"89.80","priceBuy":"28.37","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"10.00","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Herbata Gunpowder Temple of Heaven<\/strong>, czyli niebia\u0144ska \u015bwi\u0105tynia. Ma niezwyk\u0142y smak<\/strong>, charakteryzuje si\u0119 równie\u017c do\u015b\u0107 nietypowym wygl\u0105dem. Jej listki zwijane s\u0105 w ma\u0142e kuleczki jeszcze w trakcie przetwarzania<\/span>. Po zalaniu wod\u0105, kuleczki rozwijaj\u0105 si\u0119 i wydaj\u0105 charakterystyczne d\u017awi\u0119ki podobne do trzasku. St\u0105d te\u017c nazwa herbaty Gunpowder czyli \u015brut.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Gunpowder Temple of Heaven<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.3","sold":"51","plLabel":null,"howtoContent":"