{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":42337317,"productId":291,"shopId":"HBIA.0113","title":"White Pu Erh King","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_biala_white_pu_erh_king_597.jpg","price":687.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"291","pageId":"61","title":"White Pu Erh King","hashId":"HBIA.0113","kasaId":"55","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.39","price":"687.80","priceBuy":"293.84","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"7.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":"przygoda szczuplasylwetka","youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

White Pu Erh King<\/strong> to unikatowa bia\u0142a chi\u0144ska herbata typu Pu Erh. Jest wytwarzana tradycyjn\u0105, r\u0119czn\u0105 metod\u0105. Charakteryzuje si\u0119 puszystymi, srebrno-z\u0142otymi li\u015b\u0107mi. S\u0105 one zbierane maksymalnie do godziny 9:00 kiedy plantacja jest pokryta jeszcze ros\u0105. Po zebraniu jej li\u015bci herbata jest suszona w naturalny sposób.<\/p>\r\n

To wszystko wp\u0142ywa na jej unikatowy smak i w\u0142a\u015bciwo\u015bci. Herbata White Pu Erh King jest \u0142agodna, przyjemna, s\u0142odkawa w smaku<\/strong>, niektórzy twierdz\u0105, \u017ce delikatnie wyczuwalna jest nuta nektarynki.<\/span><\/p>\r\n

Herbata ta uprawiana jest w chi\u0144skiej prowincji Simao, Yunnan.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

White Pu Erh King<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"0.65","sold":"6","plLabel":null,"howtoContent":"