{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":46382768,"productId":272,"shopId":"HCZE.0110","title":"Pu Erh Mini TOUCHA","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_czerwona_pu_erh_pu_erh_mini_toucha_575.jpg","price":189.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"272","pageId":"66","title":"Pu Erh Mini TOUCHA","hashId":"HCZE.0110","kasaId":"125","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.40","price":"189.80","priceBuy":"49.49","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"10.00","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":"przygoda szczuplasylwetka","youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Pu Erh Mini Tuocha<\/strong> to wysokiej jako\u015bci herbata czerwona pochodz\u0105ca z chi\u0144skiej prowincji Yunnan, regionu Yongde, ogrodu Yongde. Herbata zosta\u0142a sprasowana w ma\u0142e gniazda Tuo Cha. Ka\u017cda sztuka zapakowana jest w oryginaln\u0105 bibu\u0142k\u0119, która zabezpiecza herbat\u0119 przed uszkodzeniami i wietrzeniem.<\/p>\r\n

Polecana dla osób chc\u0105cych kontrolowa\u0107 swoj\u0105 wag\u0119. Herbata Pu Erh mo\u017ce by\u0107 istotnym wsparciem dla osób odchudzaj\u0105cych si\u0119.<\/p>\r\n

Herbata Pu Erh Mini Tuocha charakteryzuje si\u0119 ciemn\u0105 barw\u0105 naparu<\/strong>, w kolejnych parzeniach jest nieco ja\u015bniejszy. Jej smak jest zrównowa\u017cony i zarazem intensywny<\/strong>. Aromat charakterystyczny jak dla Pu Erh – niektórzy okre\u015blaj\u0105 go jako przypominaj\u0105cy wo\u0144 \u015bció\u0142ki le\u015bnej.<\/p>\r\n

Zaleca si\u0119 by herbaty Pu Erh Tuocha nie s\u0142odzi\u0107, poniewa\u017c cukier mo\u017ce przyczyni\u0107 si\u0119 do neutralizacji wi\u0119kszo\u015b\u0107 jej warto\u015bciowych w\u0142a\u015bciwo\u015bci.<\/strong><\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

chi\u0144ska czerwona herbata Pu Erh Mini Tuocha<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"3.1","sold":"13","plLabel":null,"howtoContent":"