{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":46502382,"productId":250,"shopId":"HZOL.0105","title":"Sunon Yellow Tea","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zolta_sunon_yellow_tea_443.jpg","price":229.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"250","pageId":"63","title":"Sunon Yellow Tea","hashId":"HZOL.0105","kasaId":"230","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.44","price":"239.80","priceBuy":"105.38","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"1","label":"Tak"},"salePrice":"229.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":"przygoda","youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Sunon Yellow Tea<\/strong> to doskona\u0142ej jako\u015bci herbata \u017có\u0142ta pochodz\u0105ca z powiatu Huoshan w chi\u0144skiej prowincji Anhui. Jest uprawiana w niewielkich ilo\u015bciach. Powstaje z starannie wyselekcjonowanych m\u0142odych li\u015bci, które zbierane s\u0105 wczesn\u0105 wiosn\u0105.<\/p>\r\n

Napar ma wyra\u017any, przez niektórych opisywany jako „pieprzowo-warzywny” aromat. Smak mo\u017cna przyrówna\u0107 do herbat bia\u0142ych z delikatnym orzechowym posmakiem.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Sunon Yellow Tea<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"2.2","sold":"26","plLabel":null,"howtoContent":"