{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":4613239,"productId":237,"shopId":"HROO.0113","title":"Rooibos Wild West","image":"\/prod\/products\/cart\/rooibos_rooibos_wild_west_492.jpg","price":159.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"237","pageId":"67","title":"Rooibos Wild West","hashId":"HROO.0113","kasaId":"163","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.40","price":"159.80","priceBuy":"40.49","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"10.00","addons":{"value":"2","label":"Tak"},"tags":"wzmocnienie","youtube":null,"short":null,"content":"

Opis<\/h3>\r\n

Rooibos Wild West<\/strong> to doskona\u0142a propozycja dla wszystkich mi\u0142o\u015bników Rooibosów. Kompozycja z szlachetnymi sk\u0142adnikami, w\u015bród których znajdziecie Pa\u0144stwo mango, p\u0142atki ró\u017cy, kiwi i kwiat pomara\u0144czy.<\/p>\r\n

Napar Rooibos Wild West ma s\u0142odki, kwiatowo-owocowy smak i przyjemny aromat. Dzi\u0119ki braku teiny w sk\u0142adzie mo\u017cna go pi\u0107 przez ca\u0142y dzie\u0144.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Rooibos, mango, p\u0142atki ró\u017cy, kiwi, kwiat pomara\u0144czy, aromat<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"3.95","sold":"18","plLabel":null,"howtoContent":"