{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":45804335,"productId":231,"shopId":"HZIE.0126","title":"Gyokuro Japan Style","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_gyokuro_japan_style_431.jpg","price":317.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"231","pageId":"62","title":"Gyokuro Japan Style","hashId":"HZIE.0126","kasaId":"208","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"317.80","priceBuy":"121.21","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"8.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Herbata Gyokuro Japan Style<\/strong> to wysokiej jako\u015bci zielona herbata produkowana na styl japo\u0144ski. Nale\u017cy do grona najlepszych herbat zielonych. Do produkcji tej herbaty wykorzystywane s\u0105 jedynie m\u0142ode i \u015bwie\u017ce listki krzewów herbacianych.  <\/p>\r\n

Napar Gyokuro Japan Style jest mocniejszy, bogatszy i mniej gorzkawy<\/strong> w smaku ni\u017c Sencha.<\/p>\r\n

Gyokuro Japan Style wspiera utrzymywanie prawid\u0142owej pracy uk\u0142adu odporno\u015bciowego.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Gyokuro Japan Style<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.7","sold":"10","plLabel":null,"howtoContent":"