{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":43021539,"productId":219,"shopId":"HZDR.0110","title":"Wita-Minka","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg","price":119.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"219","pageId":"74","title":"Wita-Minka","hashId":"HZDR.0110","kasaId":"179","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.50","price":"119.80","priceBuy":"44.98","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"10.00","addons":{"value":"2","label":"Tak"},"tags":"mama","youtube":null,"short":null,"content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Wita-Minka<\/strong> to herbata funkcjonalna. Herbata ta polecana jest w okresie jesienno-zimowym. Sk\u0142adniki tej herbaty obfituj\u0105 w witamin\u0119 C.<\/p>\r\n

Herbata Wita-Minka ma b\u0142ogi owocowy smak i aromat.<\/strong><\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Hibiskus, jab\u0142ko, czarny bez, g\u0142óg, skórka ró\u017cy i cytryny, czarna porzeczka, p\u0142atki ró\u017cy, owoc maliny, aromat<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"0.3","sold":"60","plLabel":null,"howtoContent":null,"plPrint":{"value":"1","label":"Tak"},"plTime":"3-5","plTemp":"80","plTimes":"trzy","plAmount":"\u0142y\u017ceczka\/fili\u017canka","llabel":null,"labelPrint":{"value":"1","label":"Tak"},"labelTitle":"Wita-Minka","labelLine1":"parzenie 80\u00b0C, 3-5 min","llabelBack":null,"lbackUseLabel":"Parzenie","lbackUse":"Nale\u017cy parzy\u0107 oko\u0142o 3-5 min pod przykryciem, w temperaturze wody oko\u0142o 80 st. C. Proponowana dawka to \u0142y\u017ceczka na 200 ml. Mo\u017cna parzy\u0107 do 3 razy.","lbackCountry":null,"lbackAlergent":null,"lother":null,"order":"219","ordermain":"0","date":"1542668400","lastmod":"1513361827","priceActualNetto":"119.80","realUnitPrice":"5.9900000000","new":{"value":0,"label":"Nie"},"priceActual":119.8,"priceActual50":119.8,"priceActualNetto50":119.8,"priceActual100":119.8,"priceActualNetto100":119.8,"priceActual200":119.8,"priceActualNetto200":119.8,"priceActual500":119.8,"priceActualNetto500":119.8,"priceActual1000":119.8,"priceActualNetto1000":119.8,"category":"Specjalna","mainType":"Herbaty","catPath":"herbaty\/herbata-zdrowotna","img":{"images":{"large":{"fileName":"herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg","path":"\/prod\/products\/large\/herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg"},"normal":{"fileName":"herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg","path":"\/prod\/products\/normal\/herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg"},"normalCloud":{"fileName":"herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg","path":"\/prod\/products\/normalCloud\/herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg"},"list":{"fileName":"herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg","path":"\/prod\/products\/list\/herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg"},"cloud":{"fileName":"herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg","path":"\/prod\/products\/cloud\/herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg"},"min":{"fileName":"herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg","path":"\/prod\/products\/min\/herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg"},"cart":{"fileName":"herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg","path":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zdrowotna_wita_minka_467.jpg"}},"is_file":true,"fileName":""}},"priceSum":5.99,"discountPriceSum":0,"popupTopTitle":"Dodano do koszyka","prodSum":5.99,"count":1,"added":true}