{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":4288338,"productId":196,"shopId":"HCZA.0149","title":"Gruzi\u0144ska Mieszanka","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_czarna_gruzinska_mieszanka_554.jpg","price":147.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"196","pageId":"65","title":"Gruzi\u0144ska Mieszanka","hashId":"HCZA.0149","kasaId":"104","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.40","price":"147.80","priceBuy":"33.70","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"8.00","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":"wzmocnienie","youtube":null,"short":"Ta przyjemna mieszanka herbat z Ceylonu i Chin pysznie smakuje z miodem.","content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Gruzi\u0144ska Mieszanka<\/strong> to ciekawa kompozycja czarnych herbat li\u015bciastych z Ceylonu i Chin.<\/p>\r\n

Napar Gruzi\u0144skiej Mieszanki ma z\u0142otaw\u0105 barw\u0119, \u015brednio intensywny aromat oraz przyjemny, subtelny i ciekawy smak. Wy\u015bmienicie smakuje z miodem. <\/strong><\/p>\r\n

Jako ciekawostk\u0119 mo\u017cna doda\u0107, \u017ce herbata parzona do 3 minut dzia\u0142a na organizm cz\u0142owieka pobudzaj\u0105co, powy\u017cej uspokajaj\u0105co.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Herbata czarna Ceylon OP, Assam, Yunnan OP<\/p>\r\n


<\/strong><\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"4","label":"Sri Lanka"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"1.65","sold":"10","plLabel":null,"howtoContent":"