{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":42934416,"productId":186,"shopId":"HZIE.0122","title":"Genmaicha Japan Style","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_genmaicha_japan_style_428.jpg","price":125.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"186","pageId":"62","title":"Genmaicha Japan Style","hashId":"HZIE.0122","kasaId":"204","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.49","price":"125.80","priceBuy":"32.03","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"121.80","addons":{"value":"2","label":"Tak"},"tags":"horrory","youtube":null,"short":"Inaczej nazywana Popcorn Tea, poniewa\u017c zawiera ziarenka pra\u017conego br\u0105zowego ry\u017cu.","content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Genmaicha Japan Style<\/strong> to klasyczna zielona herbata Sencha z dodatkiem ziarenek pra\u017conego br\u0105zowego ry\u017cu. Herbata ta cz\u0119sto nazywana jest tak\u017ce Popcorn Tea<\/strong>. Baz\u0105 tej herbaty jest zielona chi\u0144ska sencha produkowana na styl japo\u0144ski.

Napar Genmaicha Japan Style jest \u0142agodny z charakterystycznym posmakiem pra\u017conego ry\u017cu<\/strong>.  Dzi\u0119ki ziarenkom pra\u017conego ry\u017cu napar stanowi niepowtarzaln\u0105 kompozycj\u0119 smakowo-aromatyczn\u0105. Napar jest okre\u015blany jako wyj\u0105tkowo \u015bwie\u017cy i aromatyczny.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Sencha, ziarenka pra\u017conego br\u0105zowego ry\u017cu<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"1","label":"Chiny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"3.25","sold":"41","plLabel":null,"howtoContent":"