{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"1.00","rand":0,"productId":180,"shopId":"HZIE.0119","title":"10 Herbat Kwitn\u0105cych - Blooming Ten","image":"\/prod\/products\/cart\/herbata_zielona_10_herbat_kwitnacych_blooming_ten_580.jpg","price":41.99,"priceType":{"value":"1","label":"szt."},"weight":"0.08","params":"","product":{"id":"180","pageId":"148","title":"10 Herbat Kwitn\u0105cych - Blooming Ten","hashId":"HZIE.0119","kasaId":"201","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.00","price":"41.99","priceBuy":"22.86","priceType":{"value":"1","label":"szt."},"baseAmount":"1.00","weight":"0.08","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"0.00","addons":{"value":"2","label":"Tak"},"tags":"mama","youtube":null,"short":"Prawdziwa niespodzianka, kt\u00f3ra idealnie nadaje si\u0119 na spotkanie czy jako prezent.","content":"

Opis herbaty<\/h3>\r\n

Blooming Ten <\/strong>to zestaw 10 ró\u017cnych herbat kwitn\u0105cych zapakowanych w pude\u0142ku prezentowym. Ka\u017cda herbata zosta\u0142a zapakowana hermetycznie ju\u017c w Chinach. Dzi\u0119ki temu posiada swoje walory zapachowe i smakowe.<\/p>\r\n

Po zalaniu wod\u0105 herbaty kwitn\u0105cej zaczyna si\u0119 prawdziwe widowisko. Li\u015bcie powoli rozwijaj\u0105 si\u0119, by ukaza\u0107 pi\u0119kn\u0105 kwiecist\u0105 i zjawiskow\u0105 kompozycj\u0119<\/strong>. Oczekiwanie na zaparzenie herbaty podczas takiego widowiska jest prawdziw\u0105 przyjemno\u015bci\u0105, prawie tak sam\u0105 jak pó\u017aniejsze delektowanie si\u0119 wy\u015bmienitym naparem tej herbaty.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

W zestawie Blooming Ten mo\u017cna znale\u017a\u0107 nast\u0119puj\u0105ce herbaty kwitn\u0105ce:<\/strong><\/p>\r\n