{"itemsInBox":50,"items":1,"baseAmount":"0.05","rand":46332444,"productId":122,"shopId":"HROO.0103","title":"Rooibos Long Cut","image":"\/prod\/products\/cart\/rooibos_rooibos_long_cut_495.jpg","price":113.8,"priceType":{"value":"0","label":"kg"},"weight":"0.05","params":"","product":{"id":"122","pageId":"67","title":"Rooibos Long Cut","hashId":"HROO.0103","kasaId":"153","producer":"0","priceAllegroDiff":"0.49","price":"113.80","priceBuy":"38.69","priceType":{"value":"0","label":"kg"},"baseAmount":"0.05","weight":"0.05","vat":"1","sale":{"value":"0","label":"Nie"},"salePrice":"9.80","addons":{"value":"1","label":"Nie"},"tags":null,"youtube":null,"short":null,"content":"

Opis<\/h3>\r\n

Rooibos Long Cut<\/strong> powstaje z li\u015bci czerwonokrzewu afryka\u0144skiego (Aspalathus linearis). Nie zawiera \u017cadnych dodatków, \u015brodków konserwuj\u0105cych i barwników. Rooibos Long Cut charakteryzuje si\u0119 d\u0142ugimi listkami\/igie\u0142kami. To wp\u0142ywa na \u0142atwo\u015b\u0107 zaparzania, ale równie\u017c na smak.<\/span>
 
Susz Rooibos Long Cut cz\u0119sto nazywany jest herbat\u0105 ze wzgl\u0119du na zbli\u017cony do herbat sposób przyrz\u0105dzania. Warto jednak nadmieni\u0107, \u017ce krzew aspalathus linearis nie jest spokrewniony z krzewami herbacianymi camellia sinensis.

Napar Rooibos Long Cut ma s\u0142odki, kwiatowy aromat oraz orze\u017awiaj\u0105cy smak. Jest doskona\u0142y do picia na zimno, jak i na gor\u0105co. Mo\u017cna go pi\u0107 przez ca\u0142y dzie\u0144, nawet przed snem, poniewa\u017c nie zawiera dzia\u0142aj\u0105cej pobudzaj\u0105co teiny.<\/p>\r\n

Sk\u0142ad<\/h3>\r\n

Rooibos Long Cut<\/p>","composition":null,"allegroCountry":{"value":"7","label":"Inny"},"hurt":{"value":"1","label":"Tak"},"recommend":{"value":"0","label":"Nie"},"visibility":{"value":"1","label":"Tak"},"available":"4.2","sold":"14","plLabel":null,"howtoContent":"